محبوبه کیانی Mahboubeh Kiani
استاد

محبوبه کیانی

مدرس تخصصی کاشت و طراحی ناخن

مهسا رحیمی Mahsa Rahimi
استاد

مهسا رحیمی

مدرس تخصصی کاشت و طراحی ناخن

خاطره انصاری Khatereh Ansari
استاد

خاطره انصاری

مدرک فنی حرفه‌ای مدرس کاشت ناخن

نهال قائدی Nahal Ghaedi
استاد

نهال قائدی

مدرک مدرسی استاد اسوتلانا باكلانووا

نیوشا مهدوی Niusha Mahdavi
استاد

نیوشا مهدوی

مدرک مدرسی استاد آلینا آهوفونووا